Reklamacje

Jako firma Dorota Fornal ANFOR ze swoją siedzibą w Krakowie jesteśmy zobowiązani dostarczyć do Konsumenta towar wolny od wad.

Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie reklamacje Konsument może składać :

a) na piśmie na adres:

Dorota Fornal

ul. Ks. Wojciecha Karabuły 16/7

30-427 Kraków

 1. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej:

anfor.kosmetyki@gmail.com

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Naszym sklepie będą rozpatrywane z tytułu rękojmi.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne, które istniały w chwili otrzymania towaru przez Konsumenta .
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności , o których Klient wiedział w momencie zawarcia umowy kupna sprzedaży.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient ma prawo ubiegać się o zwrot pieniędzy za produkt zareklamowany lub domagać się wymiany produktu na ten sam produkt wolny od wad.
 5. W przypadku wymiany towaru na towar wolny od wad Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wadliwego towaru na adres Sprzedawcy. (Koszty przesyłki za uszkodzony towar pokrywa Sprzedający, tak samo jak koszt wysyłki towaru wolnego od wad)

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres :

Dorota Fornal

ul. Ks. Wojciecha Karabuły 16/7

30-427 Kraków

 1. W przypadku zwrotu pieniędzy za uszkodzony towar , Klient ma obowiązek na adres Sprzedającego odesłać uszkodzony towar (Koszty przesyłki za uszkodzony towar pokrywa Sprzedający)
 2. Zwrot kosztów nastąpi w jak najszybszym terminie od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji .
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany towar tylko wtedy, gdy wada zostanie wykryta w okresie 2 lat od wydania.
 4. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Klienta reklamacji. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe.
 6. Klient w momencie składania reklamacji ma obowiązek wypełnienia „FORMULARZA REKLAMACYJNEGO ” i uwzględnienie w nim wad jakie posiada reklamowany produkt oraz pozostałych danych, które są niezbędne do przyjęcia reklamacj

Pliki do pobrania odnośnie reklamacji w wersji docx oraz pdf